Jdi na obsah Jdi na menu

Mimořádná členská schůze SKP Semily

15. 7. 2012

Vážení členové Sportovního klubu policie Semily!

Svoláváme tímto mimořádnou členskou schůzi SKP Semily, která se bude konat ve čtvrtek 19.7.2012 od 15:00 h. (prezentace) v zasedací místnosti (učebna - dveře č.270) Územního odboru PČR Semily - zahájení zasedání v 15:15 h.
 
PROGRAM
 
1. Zahájení
2. Ověření usnášeníschopnosti mimořádné členské schůze
3. Volba zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a tři skrutátorů 
4. Schválení programu mimořádné členské schůze
5. Představení florbalového klubu SCC Semily - člen výboru SCC Semily Jan Šimon, a jednání o otázkách přijetí florbalového klubu SCC Semily jako oddílu SKP Semily - diskuse k bodu programu
6. Rozhodnutí o přijetí florbalového klubu SCC Semily jako oddílu SKP Semily
7. Rozhodnutí o změně stanov v případě přijetí SCC jako oddílu
8. Stanovení počtu členů výboru na další období - návrh výboru je rozšíření na celkem 9 členů
9. Volba čtyř nových členů výboru - návrh výboru na čtyři nové členy: Pavel Kasten, Miloslav Maleček, Petr Hovad, Petr Hájek
10. Jednání o jednacím a volebním řádu
11. Diskuse - různé
12. Usnesení
13. Závěr
 
Za výbor SKP Semily
Jan Motejlek
předseda