Jdi na obsah Jdi na menu

Členské příspěvky a poplatky SKP Semily na rok 2013

19. 3. 2013

 

50,-Kč   vstupní poplatek při podání přihlášky

členské příspěvky:  

300,-Kč   mládež do 18-ti let

300,-Kč   studenti do 26-ti let (předloží doklad o studiu)

500,-Kč   policisté, hasiči, zam. PČR a MV ČR

500,-Kč   bývalí policisté (10 a více let služby)

800,-Kč   ostatní členové

(podrobnosti k jednotlivým kategoriím příspěvků jsou popsány v usnesení náhradní členské schůze)

 

* členství vzniká podáním přihlášky a vyplněním evidenčního štítku člena SKP, přihlášky jsou k vyzvednutí u předsedy SKP

* členství zaniká mimo jiné i na základě článku VI odst. 3 písm. d) stanov pro neplacení členských příspěvků po dobu 1 roku

* členové jsou mimo jiné povinni dle článku VI odst. 4 písm. c) stanov platit stanovené členské příspěvky – hradit členské a oddílové příspěvky dle článku VII stanov

* členské příspěvky stanoví výbor SKP pro všechny členy SKP dle článku VII odst. 1 stanov (násl. projednává a schvaluje čl. schůze)

* neplacení příspěvků zbavuje člena možnosti využívat práv, služeb a činnosti poskytovaných SKP a může mít za následek i ukončení členství v SKP dle čl. VII odst. 2 stanov

* členský příspěvek se na kalendářní rok hradí hospodáři SKP (Lenka Hajská) do konce měsíce března daného roku ve výši schválené členskou schůzí. Za každý další započatý měsíc se k uvedené částce přičítá 10,-Kč. Nebude-li členský příspěvek uhrazen do konce kalendářního roku, členství v SKP zaniká. První členský příspěvek člena, který bude opětovně přijat do dvou let od zániku jeho členství pro neplacení členských příspěvků, bude navýšen (zpravidla na dvojnásobek) do výše schválené členskou schůzí (opětovně uhradí i vstupní poplatek). Výbor SKP stanoví postup placení zvláštních poplatků nebo oddílových příspěvků

Na náhradní čl. schůzi dne 18.3.2013 bylo rozhodnuto, že termín splatnosti příspěvků bude pro rok 2013 posunut do konce měsíce dubna, vzhledem k termínu konání schůze.

* !!!   je zavedena možnost platit členský příspěvek na účet SKP Semily   !!!

 

Způsob platby na bankovní účet SKP Semily

Členské a oddílové příspěvky a poplatky SKP Semily (PDF)